Gelir Durum Belgesi

 

(EK:1)
PARASIZ YATILI  OLARAK ÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYEN ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTERİR BEYANNAME
 

 
Adı Soyadı
 
 
Öğrenciye yakınlık derecesi
 
 
Ö ĞR E N C İ
 
 
 
 
 
V E L İ S İ Nİ N
İşi ve işyeri
 
Aylık geliri
(Serbest meslek sahibi ise; vergi dairesinin adı, adresi ve hesap numarası ile resmi makamlardan;vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir.)
(Kamuda çalışıyor ise; resmi makamlardan, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu örneği)
 
Eşi çalışıyor ise işi ve aylık kazancı
(Resmi makamlardan; Vergi dairesi, kurum saymanlığı ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu gibi belgeler eklenecektir)
 
Ailenin diğer gelirleri
 
Ailenin yıllık gelir toplamı ( NET)
 
Aile reisinin bakmakla yükümlü olduğu fertlerin sayısı ve yakınlık dereceleri. (Fertler açık olarak yazılacak, aile nüfus kayıt örneği, tedavi yardım beyannamesi ile sağlık karnesi veya mahkeme kararı örneğieklenecektir.)
 
 
Aile net yıllık gelir toplamının fert başına düşen yıllık tutarı(Ailenin net yıllık toplam geliri, ailedeki fert sayısına bölünerek hesaplanacaktır.)
 

Aile geçim durumunun yukarıdaki beyannamede belirtildiği şekilde olduğunu beyan eder, velisi bulunduğum ........................................................................ Okulu/Lisesi ...................... sınıfı öğrencilerinden .......................................... oğlu/kızı....... .... nolu .......................................’ın .............. yılı devlet parasız yatılılığa kabulünü arz ederim.(*)
....... /…./2007
Velisinin Adı Soyadı
İmzası
Başvuran öğrencinin
Adı - Soyadı       :   
Adresi                :     
ONAYLAYAN
Adı-Soyadı
İmza ve Mühür (**)
 
 
EKLER :
1. Yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu veya vergi dairelerinden alınacak vergiye esas vergi matrahını gösterir belge.
2. Aile nüfus kayıt örneği
3. Velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu kendi anne-babası ile ilgili tedavi yardım beyannamesi veya mahkeme kararı örneği, varsa diğer bakmakla yükümlü olduğu şahuslarla ilgili mahkeme kararı örneği ve kontenjanla ilgili belgeler,
(*) Bu belge; başvuru, kayıt-kabul ve iptal işlemlerinde kullanılacaktır. (5, 19 ve 39. maddeler)
(**) Onay kısmı; velinin görev yaptığı kurum, muhtarlık veya diğer resmi kurumlarca onaylanacaktır.
Reklam
 
Takvim
 

 
Önemli Linkler
 

::TC Kimlik No
::Vergi Kimlik No
::SSK Hizmet Dökümü
::İnternet Vergi Dairesi
::Motorlu Taşıtlar Vergisi
::Telefon Rehberi
::ÖSYM Sınav Sonuçları
::KPSS Sonuçları
::KPDS Sonuçları
::Diğer Sınav Sonuçları
::ÖSYM Sınav Takvimi
::Milli Eğitim Bakanlığı
::Üniversiteler
::Sağlık Bakanlığı
::Emekli Sandığı
::Ssk
::Adalet Bakanlığı
::Emniyet Genel Müdürlüğü
::Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
::Bakanlıklar
::Valilikler
::Belediyeler
::Kaymakamlıklar
::Silahlı Kuvvetler
::Sivil Toplum
::Elçilik - Konsolosluklar
::Avrupa Birliği
::K.K.T.C.
::Turizm
::Son Depremler

 
Bugün 8 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=